Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
Sinh Hoạt Liên Nhóm Thánh Tâm

 • Liên Nhóm Thánh Tâm
  Maria Võ Thị Diễm Trinh
  Anna Phạm Thị Sơn
  Têrêsa Phạm Thùy Tâm
  Inhasiô Phạm Minh Quyết
  Têrêsa Nguyễn Thị Chi
  Anna Phạm Thị Hông
  Annê Nguyễn Thị Lạc
  Elizabeth Nguyễn Thị Lan
  Phêrô Trần Khánh
  Giuse Phạm Tấn Trung
  Antôn Nguyễn Văn Quyền
  Anna Lưu Hà
  ...cần update ...


 • Thành lập:
  Tháng 8 Năm 2001

 • Lễ Bổn Mạng:
  Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
  Tháng 6 hàng năm

 • Sinh hoạt thường xuyên:
  Chúa Nhật Thứ Hai mỗi tháng
  10:00 sáng - 12:00 trưa

 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  ...cần update ...

 • Trưởng Nhóm:
  ...cần update ...
 • Đại Ultreya Mừng 20 Năm Thành Lập PT Cursillo TGP Boston-Ngành Tiếng Việt Ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại Randolph, Massachusetts (xem p2)

   

  Cha Trần Văn Quảng thuyết giảng về: Thánh Tâm Chúa Giê-Su
  trong Đại Ultreya LN Thánh Tâm, Springfield, ngày 12/6/2022.

  Tĩnh tâm mùa chay ngày 4/3/2022 - Cha Võ Trần Gia Định