Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013

ĐẠI HỘI MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP

huy hieu

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston – Ngành Tiếng Việt bdhcursillobostonVN@gmail.com † www.vietcursilloboston.org _________________________________________________________________________________

THƯ MỜI
Boston, ngày 15 tháng 5 năm 2019

ĐẠI HỘI CURSILLO
MỪNG 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP PHONG TRÀO BOSTON- NGHÀNH TIẾNG VIỆT

                        Đia Điểm:       St Bernadette 1026 North Main Street, Randolph, MA 02368
Thời Gian:      Từ 1:00PM Đến 6:00PM Thứ Bảy Ngày 21/9/2019

Kính gởi:
Quý Anh Chị Liên Nhóm Trưởng

Kính thưa quy Anh Chị,

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Phong Trào Cursillo Boston Ngành Tiếng Việt, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn lên Thầy Chí Thánh. Thầy đã yêu thương, tuôn trào muôn vàn hồng ân, và cùng đồng hành với Phong Trào trong suốt 20 năm qua. Tuy có gặp những khó khăn thử thách, nhưng có Thầy Chí Thánh cùng đi và với sự hướng dẫn tận tình của Quý Cha Linh Hướng cũng như với sự quyết tâm theo Thầy của Phong Trào, con thuyền Cursillo Boston tuy có chao đảo nhưng vẫn vững tay chèo.

Với niềm cảm tạ tri ân Thày Chí Thánh dưỡng nuôi trong suốt 20 năm qua, Phong Trào qua phiên họp Ban Điều Hành ngày 6/01/2019 đã quyết định tổ chức Đại Hội 20 Năm mừng ngày thành lập Phong Trào Boston. Chúng tôi xin đại diện Phong Trào kính mời:

                                   
Nguyện xin Thầy Chí Thánh qua trung gian Mẹ Maria ban cho qúy anh chị sức khỏe và tràn đầy niềm vui Ơn Thánh trên bước đường phục vụ Thiện Chúa và tha nhân. Cũng xin quý anh chị thông báo đến các Cursillistas liên hệ để cùng cầu xin cho ngày Đại Hội được thàng qủa tốt đẹp theo Thánh ý Chúa

Trân trọng kính mời
J.Lê Đình Phan
Giuse Lê Đình Phan
TM/BĐH. Phong Trào Cursillo TGP Boston

 

 

Thánh Lễ Tạ Ơn 20 Năm Thành Lập PT Cursillo TGP Boston- Ngành Tiếng Việt Ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại Randolph, Massachusetts

 

 

Đại Ultreya Mừng 20 năm Thành Lập Phong Trào Boston- Phần 2