Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013

HỘI NHÓM

Đại Hội Miền I năm 2018

Hậu Cursillo - Hội Nhóm và Ultreya

Hậu Cursillo là phương tiện có tính cách cộng đồng được đề ra để canh tân, gia tăng, và hoàn thiện việc hoán cải của từng cá nhân đã sống qua những ngày của Khoá Cursillo.

Có hai phương tiện căn bản để giúp thăng tiến và kiên trì trong đời sống Kitô hữu: đó là HỘI NHÓM cho mỗi cá nhân và ULTREYA cho cộng đồng. Cả hai đều cần thiết và quan trọng vì giúp chúng ta qui hướng cả đời sống chúng ta theo ánh sáng của Phúc Âm và cho chúng ta cơ hội chia sẻ đời sống chúng ta với đời sống của những tông đồ khác. Một Kitô hữu lẻ loi và một Kitô hữu tê liệt. Điều này cũng được áp dụng cho bất cứ nhóm nào không biết liên kết với các nhóm khác.

Hội Nhóm là làm những gì có thể giúp Nhóm 1./ Tự thành hình như một Nhóm 2./ Tiếp tục là một Nhóm 3./ Trở nên và tiếp tục là nguồn mạch, là hạt nhân của những cộng đồng kitô hữu tràn đầy nhiệt tâm tông đồ. Hội Nhóm đích thực là những hội nhóm biết thực hiện 3 tiến trình chia sẻ căn bản: chia sẻ đời sống thiêng liêng, chia sẻ sự tiến triển trong hiểu biết về Chúa Kitô và chia sẻ những nỗ lực đưa đạo Chúa Kitô vào các cơ cấu xã hội.

Hội Ultreya là một cộng đồng Cursillo qui tụ với nhau, tự biểu lộ là một cộng đồng đang nhóm hội. Đây là một cộng đồng gồm những người có thái độ đang trên đà hoán cải, cảm nhận được hiệp nhất trong một Thiên Chúa, trong một đức tin, trong một Phép Rửa, và nhờ đó cảm thấy cần đến với nhau để chia sẻ đời sống cho nhau. Ý thức được điều này, chúng ta có thể nói rằng hội Ultreya:

a) Tạo điều kiện cho việc sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.

b) Tạo bầu khí sốt sắng để mọi tham dự viên đều có thể nói lên những kinh nghiệm linh động về Tình Yêu Thiên Chúa, tình yêu láng giềng và tình yêu thế giới.

c) Nuôi dưỡng tinh thần hoán cải của tham dự viên bằng cách thúc đẩy họ áp dụng trong cuộc sống những chia sẻ mà họ nghe được từ những anh chị em chứng nhân khác và giúp họ nhận ra ơn gọi riêng của họ.

d) Thực hiện việc dùng Phúc Âm làm dậy men môi trường:

- Bằng cách rất giản dị là trở nên một cộng đồng chứng tá.

- Bằng cách kết hợp và nuôi dưỡng những nhóm bạn hữu, tạo cơ hội tiếp xúc cá nhân để khuyến khích Phúc Âm hóa cá nhân và cộng đồng.

- Bằng cách kêu gọi nên thánh, hoán cải, hòa giải, phát huy cộng đồng Kitô hữu và tinh thần truyền giáo.

Ultreya đích thực phải là NƠI mà mỗi người và mỗi nhóm chia sẻ những gì đang thực sự sống và sống những gì chúng ta chia sẻ.