Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston – Ngành Việt Nam
______________________________________________________________

BẢN TIN THƯ THÁNG 7 NĂM 2013

Kính thưa quý anh chị Cursillistas rất thân quý trong Chúa Kitô,

Đối với người Kitô Hữu và là Cursillistas, chúng ta đang sống trong những ngày trọng đại và đầy niềm vui của Giáo Hội Công Giáo và của Phong Trào Cursillo. Đó là Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 28 từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013 tại Brazil dưới sự chủ trì của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Biến cố thư hai là Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ lần thứ 23 từ 25 đến 28 tháng 7 năm 2013 tại New York.

Phong Trào xin gởi “Lời Cầu cho Giáo Hội và Giới Trẻ...” để quý anh chị cầu nguyện cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Cũng xin nhấn mạnh là mỗi khi chúng ta hướng về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sắp diễn ra và đọc kinh cầu này chúng ta được ơn xá bán phần có thể nhường cho các linh hồn, miễn là xưng tội, rước lễ, và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Cũng xin lưu ý thêm là trong suốt thời gian Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, nếu theo dõi các biến cố qua các phương tiện truyền thông như truyền hình, truyền thanh và các phương tiện truyền thông mới như Internet, chúng ta nhận được ơn toàn xá miễn là xưng tội, rước lễ, và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. (www.vietcatholic.net)

Phong Trào cũng xin quý anh chị cầu nguyện đặc biệt cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ tại New York được thành công theo Thánh Ý Chúa. Gần 500 Cursillistas sẽ tập họp tại Đại Học Hofstra trong tình bạn thắm thiết. Đại Hội sẽ cống hiến nhiều buổi hội thảo dựa trên Đặc Sủng Nền Tảng Cursillo. Đại Hội tạo cơ hội nuôi dưỡng và làm sâu sắc thêm ba cuộc gặp gỡ đã được khám phá trong Khóa Cursillo Cuối Tuần khi chúng ta tụ họp trong một bầu khí của hội nhóm là với chính mình, với Chúa Kitô, và với tha nhân để chia sẻ đời sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo nhờ phương tiện tuyệt vời nhứt đó là Tình bạn !

Phong Trào Cursillo TGP Boston Ngành Việt Nam cũng sẽ có 4 anh chị tham dự. Xin quý anh chị hiệp lời cầu nguyện cho các đại biểu của Boston được bình an, sức khỏe và nhất là thăng tiến trong tinh thần phục vụ Chúa, Giáo Hội và Phong Trào.

Nguyện xin bình an của Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh, và Mẹ Maria ở cùng quý anh chị và gia đình thân yêu.

Phêrô Trần Ngọc Ánh

Li cu cho Giáo Hi và gii tr trong nhng ngày Quc Tế Gii Tr ti Rio
Lạy Cha, Cha đã sai Con Hằng Hữu của Cha đến cứu độ thế giới, và Cha đã chọn ra những người nam nữ, để nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, họ có thể loan báo Tin Mừng cho mọi dân nước. Xin ban cho chúng con những ơn cần thiết, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, niềm vui của những người loan báo Tin Mừng, mà Giáo Hội đang rất cần tới trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba này, có thể tỏa sáng trên khuôn mặt của tất cả những người trẻ.

Lạy Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, hình ảnh vòng tay rộng mở của Chúa trên đỉnh đồi Corcovado, đang chào đón tất cả mọi người. Trong hy lễ vượt qua của Chúa, Chúa đã dẫn dắt chúng con, qua Chúa Thánh Thần, đến gặp Chúa Cha như những con cái của Ngài. Những người trẻ, đang được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, những người đang lắng nghe Lời Chúa, và đang gặp gỡ Chúa như người anh cả của mình, cần đến lòng thương xót vô hạn của Chúa, để tiến bước trên khắp nẻo đường thế giới, như những môn đệ và những nhà truyền giáo của công cuộc Tân Phúc Âm Hóa.

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, với sự huy hoàng của chân lý và ngọn lửa tình yêu, xin chiếu rọi ánh sáng trên tất cả những người trẻ, để nhờ đó khi được linh hứng từ cảm nghiệm của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, họ có thể mang lại niềm tin, hy vọng và bác ái đến khắp mọi chân trời góc bể, trở thành những nhà kiến tạo lớn của một nền văn hóa sự sống và hòa bình, và là chất xúc tác của một thế giới mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con. Amen!

Imprimatur
+ Bishop Vincent Long Van Nguyen OFM Conv
Auxiliary Bishop of Melbourne