Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013

Khoá Cursillo Ba Ngày Cuối Tuần

TỔNG QUÁT
Mỗi ngày của Khóa Học bắt đầu bằng kinh sáng và chấm dứt bằng kinh tối. Thánh Lễ được cử hành mỗi ngày (trừ Thứ Năm). Mỗi tham dự viên phải ý thức rằng cầu nguyện là một khía cạnh huyền diệu của Phong Trào Cursillo, và do đó sẽ có nhiều Cursillistas khác liên lỉ cầu nguyện và dâng mọi hy sinh hãm mình cho Khóa Học được thành công. Thức ăn, thức uống được cung cấp chu đáo, và cũng có giờ nghỉ ngơi đầy đủ. Những người có các nhu cầu đặc biệt, kiêng cữ một vài món ăn hay có nhu cầu sức khỏe nào khác, sẽ được lo liệu tươm tất.

TỐI THỨ NĂM
Đây là thời gian để các tham dự viên làm quen nhau và để được trình bày về Khóa Học. Đây cũng là giai đoạn tĩnh tâm của Khóa Cursillo, nhắm “thức tỉnh lương tâm của tất cả tham dự viên, bắt đầu bằng một cuộc phân tích đời sống của mình và tạo điều kiện cho họ ước ao gặp Chúa.” Giai đoạn tĩnh tâm (diễn ra trong thinh lặng và chấm dứt vào sáng Thứ Sáu sau Thánh Lễ) gồm Chặng Đàng Thánh Giá và 3 bài nguyện gẫm như sau: 1) Biết Mình, 2) Người Con Hoang Đàng, 3) Ba Cái Nhìn của Chúa Kitô (Bài này được suy niệm sáng Thứ Sáu).

NGÀY THỨ SÁU
Trọng tâm của ngày Thứ Sáu là giúp các tham dự viên tìm hiểu về con người của mình. Ngày Thứ Sáu giúp họ khám phá những gì gây hứng khởi cho họ trong những hoàn cảnh khác nhau.
Trong ngày hôm nay, tất cả tham dự viên sẽ nghe 5 bài chia sẻ (rollos): Ba bài sẽ do giáo dân trình bày như sau: 1) Lý Tưởng, 2) Giáo Dân là Giáo Hội trong Trần Thế, 3) Sùng Đạo (Nên Thánh). Hai bài do các vị Linh Hướng trình bày là: 1) Ơn Sủng và 2) Đức Tin. Các bài chia sẻ cống hiến cho các tham dự viên nội dung của đề tài và kinh nghiệm chứng nhân của người trình bày. Phần thảo luận trong nhóm (nhóm này gọi là Decuria) mới thực sự là phần sinh động của Khóa Học. Sự chia sẻ trong nhóm tạo cho các tham dự viên cơ hội chia sẻ những điều mình thấu hiểu về bài nói đã được trình bày. Hơn thế nữa, các tham dự viên có cơ hội nghe những tham dự viên khác trình bày những cảm nghiệm của họ về cùng một bài đã được nghe.
Sau mỗi bài chia sẻ và thảo luận trong nhóm, các tham dự viên sẽ viết bản tóm lược của bài chia sẻ và của cuộc thảo luận trong nhóm. Sau đó các tham dự viên sẽ có cơ hội diễn tả tư tưởng của mình về bài chia sẻ và thảo luận nhóm qua các bức tranh do nhóm tự vẽ lấy. Buổi tối hôm đó, mỗi nhóm chia sẻ với các tham dự viên khác cũng như với các trợ tá bài tóm lược và bức tranh vẽ của nhóm.

NGÀY THỨ BẢY
Trọng tâm của ngày Thứ Bảy là kết hợp con người của chính mình đã được nhận diện (mà ngày Thứ Sáu các tham dự viên đã tìm hiểu chính mình) với một Thiên Chúa tuyệt vời và đầy tình thương. Ngày Thứ Bảy giúp các tham dự viên thông hiểu sự liên hệ đang có giữa họ với Thiên Chúa, và họ phải sinh lòng ao ước tìm một mối liên hệ với Thiên Chúa ngày càng sâu đậm hơn.

Chương trình ngày Thứ Bảy giống ngày Thứ Sáu. Cũng có 3 bài chia sẻ của giáo dân, đó là 1) Đào Luyện (Học Đạo), 2) Truyền Giáo/Phúc Âm Hóa Môi Trường (Hành Đạo), và 3) Người Lãnh Đạo. Cũng giống như ngày Thứ Sáu, có hai bài chia sẻ của các vị Linh Hướng: 1) Nhiệm Tích và 2) Những Cản Trở trong Đời Sống Ơn Phước. Một lần nữa, các cuộc thảo luận nhóm đóng vai trò rất sinh động trong việc khơi dậy những suy tư khác nhau về các bài chia sẻ. Những bản tóm lược (của các bài chia sẻ) và những bức tranh được trình bày chung cho tất cả như ngày Thứ Sáu.

CHÚA NHẬT
Trọng tâm của Chúa Nhật là tìm hiểu chính mình, mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, và làm cách nào có thể giúp thực hiện Thánh Ý Thiên Chúa. Chúng ta tìm hiểu những môi trường nào là của chúng ta và làm thế nào chúng ta có thể ảnh hưởng những môi trường đó.

Chương trình của Chúa Nhật cũng giống như hai ngày hôm trước, ngoại trừ chỉ có một bài chia sẻ của vị Linh Hướng, đó là Đời Sống Kitô Hữu. Vẫn có 3 bài chia sẻ của giáo dân : 1) Nghiên Cứu và Phúc Âm Hóa Môi Trường, 2) Phát Triển Cộng Đồng Kitô Hữu Trong Các Môi Trường của Chúng Ta, và 3) Hội Nhóm và Ultreya.
Chiều Chúa Nhật, trong buổi lễ bế mạc Khóa Học (gọi là Clausura), các tham dự viên có dịp gặp Cộng Đồng Cursillo đông đảo hơn. Cộng Đồng này đã âm thầm hỗ trợ họ trong suốt cuối tuần qua. Trong buổi gặp gỡ này, các tham dự viên gia nhập Cộng Đồng Cursillo tại đây (hay tại giáo phận mình).

SAU KHÓA HỌC
Phong Trào Cursillo biết rằng đem Chúa Kitô đến các môi trường sinh hoạt của chúng ta không phải là một việc làm dễ dàng. Vì thế, Phong Trào đưa ra hai khí cụ rất quan trọng để giúp mỗi người chúng ta. Những khí cụ đó là Hội Nhóm và Ultreya.

HỘI NHÓM
Hội Nhóm là một nhóm nhỏ của những người bạn với nhau trong Cursillo. Họ gặp nhau thường xuyên với mục đích chia sẻ cho nhau sự thăng tiến trong con người của nhau. Chúng ta chia sẻ sự tăng trưởng tâm linh cũng như sự trưởng thành trong nỗ lực cư xử giống Chúa Kitô trong các môi trường sinh hoạt của chúng ta. Hội nhóm này được nói đến như là Nhóm Thân Hữu (Friendship Group).
Những lúc cố gắng đem Chúa Kitô đến các môi trường, thì đôi khi chúng ta lại bị thất vọng chán nản. Hội Nhóm cũng liên tục hỗ trợ chúng ta kiên trì. Đây là một phần kế hoạch của Thiên Chúa.

ULTREYA
Ultreya (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Tiến Lên”) là cộng đồng Cursillo đông đảo hơn. Đây là lúc thành viên của các Hội Nhóm gặp gỡ thành viên các Hội Nhóm khác. Ultreya cũng rất ích lợi vì mang lại sự nâng đỡ và khích lệ cần thiết cho mỗi người chúng ta.

XÂM NHẬP MÔI TRƯỜNG
Phong Trào Cursillo giúp mỗi người chúng ta tìm hiểu những môi trường khác nhau của chúng ta là những môi trường nào. Hơn thế nữa, Phong Trào giúp chúng ta thực hiện một kế hoạch để thay đổi những môi trường đó.

KẾT LUẬN
Chúng ta không còn có thể xem thường vai trò của chúng ta là những giáo dân trong Giáo Hội. Tương lai của xã hội nằm trong tay chúng ta. Phải ý thức rằng, với tư cách cá nhân, chúng ta có ảnh hưởng đáng kể đối với xã hội. Điều quan trọng là chúng ta có thể tạo ảnh hưởng sâu đậm hơn nếu chúng ta tìm được những cá nhân khác cùng sẵn sàng và có khả năng chấp nhận sự thách thức đó.
Trong lịch sử, nhiều biến cố lớn đã xãy ra vì những cá nhân đã quyết định làm một cái gì ngoài “sự mong đợi” của kẻ khác. Trong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta ám chỉ những cá nhân này là các vị thánh.
Người ta từng nói Ông Gorbachev đã tìm được nguồn cảm hứng nơi vị lãnh đạo của Phong Trào Đoàn Kết Ba Lan, Ông Lech Walesa. Chính Ông Walesa lại chịu ảnh hưởng của Ông Martin Luther King, và ông này lại quy ảnh hưởng cho một bà già nhỏ nhắn từ chối không chịu ngồi phía đàng sau xe buýt.
Trong phần nhập đề, chúng tôi nói đến sự huyền bí của Thiên Chúa. Chúng ta có cách nào khác để giải thích những biến cố thay đổi thế giới của chúng ta chăng?
Trong quá khứ, Phong Trào Cursillo hoàn toàn được xem như là nơi đào luyện tu đức cá nhân. Ngày nay, chúng ta phải ý thức rằng chỉ có tu đức cá nhân thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải bổ túc cho phần tu đức ấy. Xã hội cần chúng ta làm tông đồ. Giáo Hội cần chúng ta làm tông đồ. Thế giới cần chúng ta làm tông đồ. Nhưng trên hết, Thiên Chúa của chúng ta muốn chúng ta làm tông đồ.
Vậy thì, chúng ta hãy vươn lên để nên giống Chúa Kitô. Ngài đã chọn những cá nhân để “đánh cá người”. Chúng ta có thể nào làm kém hơn được sao?