Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston – Ngành Việt Nam
______________________________________________________________

BẢN TIN THƯ THÁNG 7 NĂM 2012

1.  Hiệp thông trong cầu nguyện
Xin quý anh chị Cursillistas trong Cộng đồng Cursillo Vùng Đông Bắc tiếp tục hiệp thông và cầu nguyện cho:
Ông Giuse Lân Văn Long mất 3/6/2012 – 80 tuổi, thành viên BDH Phong Trào trong nhiều năm

2.  Đại Hội  Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ lần thứ 22
Đại Hội  Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ lần thứ 22 sẽ được tổ chức vào các ngày 19 đến 22 tháng 7 năm 2012 tại Xavier University, thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà http://natl-cursillo.org

3.  Hội thảo và Lễ kính Thánh Phaolô bổn mạng Phong Trào
Trường Lãnh Đạo đã tổ chức buổi hội thảo về Hội Nhóm và Ultreya nhân dịp lễ kính Thánh Phaolô, quan thầy của Phong Trào, vào ngày 30/6/2012 tại Trung tâm Mục Vụ, Tòa Tổng Giám Mục Boston. Có 70 cursillistas tham dự.

4. Đại ULTREYA tại Liên Nhóm Thánh tâm Springfield
Đại Ultreya vào Thứ Bảy ngày 16 Tháng 6 Năm 2012, từ 10:00 sáng và dự trù chấm dứt vào lúc 2:00 chiều cùng ngày, tại thánh đường giáo xứ St. Paul The Apostle Roman Catholic Church

5.  Đại hội Cursillo Vùng 1 Mùa Thu 2012
Fall Regional Encounter, being held October 12-14, 2012 tại St. Thomas Seminary, 467 Bloomfield Ave., Bloomfield, CT 06002