Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
Hậu Cursillo

Những gì được thực hiện phù hợp với mục đích và phương pháp Cursillo đều lấy Hậu Cursillo làm mục tiêu cuối cùng. Tiền Cursillo và Khóa Học chỉ là những bước đầu tiến tới Hậu Cursillo. Giống như mọi thứ trong cuộc sống, việc này cũng phải trải qua một tiến trình.

  • Tiền Cursillo – con người tìm kiếm Chúa Kitô
  • Khóa Cursillo 3 Ngày – con người gặp Chúa Kitô
  • Hậu Cursillo – con người theo Chúa Kitô; quanh năm sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Mục Đích PT Cursillo

 Mục Đích PT Cursillo

Cursillo theo đuổi một mục đích hai mặt: mục đích tức thời và mục đích tối hậu:

Mục đích tức thời:

Đặt nền tảng để người ta sống những điều căn bản hầu trở nên Kitô hữu đích thực – tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, được cảm nghiệm qua ba cuộc gặp gỡ thiết yếu: gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa Kitô và gặp gỡ tha nhân.

Mục đích tối hậu:

Đặt Kitô giáo làm “cột sống” (hay nền tảng) trong xã hội, với những người sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, phát huy tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, sống đời sống thường ngày trong khi đó vẫn tiếp tục củng cố ba cuộc hội ngộ nói trên.

Mục Đích của Hậu Cursillo

Nói chung, mục đích tức thời của Khóa Cursillo sẽ đạt được nhờ Tiền Cursillo và Khóa Cursillo 3 Ngày. Mục đích tối hậu khởi sự từ mục đích tức thời này, và dự tính sẽ đạt được trong giai đoạn Hậu Cursillo.

Mục đích căn bản của Hậu Cursillo là canh tân, gia tăng tốc độ và tiếp tục tiến trình hoán cải của mỗi cá nhân, và nhờ đó có thể liên tục biến đổi các môi trường mà những cá nhân đó chịu trách nhiệm, đặc biệt là môi trường gia đình, hàng xóm, sở làm, hội đoàn và những hoàn cảnh thế tục khác. Bởi vì các môi trường này chỉ được biến đổi từ bên trong, cho nên chúng ta phải hướng dẫn các tân Cursillistas nhắm đến các môi trường thích hợp của chính họ. Không cần thiết phải tìm một công tác tông đồ mới hoặc môi trường mới cho họ khi họ rời Khóa Học.

Hậu Cursillo không hề có mục đích biến PT Cursillo thành một đoàn thể hay một tổ chức cho những người đã trải qua một Khóa Học Cuối Tuần. Cũng không có nhiệm vụ cung cấp nhân sự cho mọi thứ công việc của nhà thờ hay các dự án nhân sinh, cho dù những việc này có tốt đẹp cách mấy! Mục đích chính của Hậu Cursillo là cung cấp phương tiện cho mỗi cá nhân, giúp họ kiên trì cố gắng sống cuộc đời Kitô hữu đích thực, làm men muối ngay tại nơi chốn duy nhứt mà Chúa đã đặt để họ; trong các môi trường của họ.

Hậu Cursillo cũng không có mục đích cho người ta tham gia các Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreyas để chứng minh họ là Cursillistas; càng không phải quy tụ người ta lại để họ có thể xét mình xem họ đã thực hiện một số công việc hay cam kết gì. Mục đích của Hậu Cursillo là giúp đỡ các Cursillistas nhận ra ơn gọi giáo dân của mình là Giáo Hội một cách tự nhiên, đó là bản chất thế tục của giáo dân. Hơn nữa, Các Cursillistas nên sống ơn gọi giáo dân của mình trong các cơ cấu trần thế nơi họ đang sống.

Những Phương Tiện Giúp Kiên Trì Trong Hậu Cursillo

Ngay từ đầu, PT Cursillo lãnh nhận trách nhiệm cung ứng một cộng đồng cho những ai đã trải qua Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần. Ngay trong cộng đồng này họ sẽ có người cùng đồng hành với mình, được nâng đỡ, và được khuyến khích tăng trưởng và chia sẻ đời sống Kitô hữu chung với nhau. Có hai phương tiện căn bản giúp tăng

trưởng và kiên trì trong đời sống Kitô hữu trrong giai đoạn Hậu Cursillo: đó là Hội Nhóm, cho cá nhân, và Ultreya, cho cộng đồng. Mặc dầu cả hai đều là cấu trúc của cộng đồng, nhưng Hội Nhóm chủ yếu giúp ích cho cá nhân, và Ultreya nhằm lợi ích của cộng đồng. Vì một phương tiện không thể thực hiện được nếu thiếu cái kia, cho nên cả hai đều cần thiết về mặt phương pháp. Cả hai đều quan trọng cho việc theo đuổi hướng đi của trọn đời sống chúng ta trong ánh sáng Phúc Âm và cơ hội chia sẻ đời sống với các tông đồ khác. Một Kitô hữu biệt lập là một Kitô Hữu tê liệt. Một nhóm cũng thế nếu không liên kết với các nhóm khác.

Hậu Cursillo, qua Nhóm Thân Hữu và Ultreya, cống hiến một cộng đồng thiêng liêng gồm những người cùng ao ước có một thái độ hoán cải không ngừng, và sống theo thái độ ấy. Các Kitô hữu làm việc truyền giáo chỉ vì họ là Kitô hữu. Đây là chương trình duy nhứt Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta. Đây không phải là vấn đề “làm” những việc đạo đức, hay làm việc tông đồ nơi này, nơi kia khi có thì giờ, hoặc khi chúng ta không có gì để làm. Cuộc đời Kitô hữu là một “việc tông đồ” và như vậy mọi hoạt động của họ phải là việc tông đồ.

Trường Lãnh Đạo là Cột Sống của Ultreya

“Trường Lãnh Đạo là cột sống của Ultreya tương tự như Toán Trợ Tá đối với Khóa Cursillo.”

Nếu Trường LĐ hữu hiệu, thì qua các thành viên của Trường, các buổi Ultreyas cũng sẽ hữu hiệu. Không thể có các Hội Nhóm Nhỏ, các buổi Ultreyas và Trường LĐ chính thống, nếu thiếu vắng các thành phần lãnh đạo là những người đã thấu hiểu mục đích và phương pháp của PT Cursillo, và cũng là những người dấn thân vào Phong trào, xem đó là ơn gọi Kitô hữu của họ.

Thành Phần Lãnh Đạo/Toán Trợ Tá Khóa Học

Nếu việc duy trì các tông đồ là nhiệm vụ của chúng ta trong tư cách là một phong trào, thì ta có thể mạnh dạn lý luận rằng các thành phần lãnh đạo và những kẻ có trách nhiệm đối với PT phải dành nhiều công sức cho giai đoạn Hậu Cursillo hơn bất kỳ giai đoạn nào khác của PT, kể cả Khóa 3 Ngày.

Mục tiêu gần của thành phần lãnh đạo trong Hậu Cursillo là khích lệ và giúp đỡ các tân Cursillistas tìm một nhóm bạn hữu cũng là Cursillistas để họ có thể gặp gỡ và chia sẻ Ngày Thứ Tư của mình. Rất tiếc, nhiều thành phần lãnh đạo làm trợ tá Khóa Học không nhìn thấy điểm này là thiết yếu hoặc không cho đó là một phần quyết tâm của họ; đối với họ, một khi Khóa Học chấm dứt, mọi trách nhiệm của họ đối với các tân Cursillistas cũng chấm dứt luôn. Thậm chí thành phần còn lại của Trường Lãnh Đạo cũng có ý nghĩ tương tự. Có lẽ, trong nhiều dịp khác, thay vì là những người hướng dẫn kẻ khác, ta trở thành một trở ngại. Người tân Cursillista, lúc ấy vẫn còn “ở trên mây” ngay sau Khóa Cursillo, có thể đổ nhào khi nghe một trong những người “mang danh” lãnh đạo nói với họ, “Không cần phải thêu dệt ..., xong cả rồi; bây giờ bạn cần trở về với thực tại ....” và người tân Cursillista nhận ra rằng Khóa Cusillo chỉ là một lối khoe khoang, một sự đánh lừa.

Chúa Giêsu, sau khi ở nhà Gia-Kêu, đã không dập tắt lòng nhiệt tình của Gia-Kêu, trái lại Ngài khuyến khích anh ta nhiều hơn, “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến căn nhà này...” (Luca 18:9). Chúng ta phải là những thành phần lãnh đạo trong cả ba giai đoạn của Phương Pháp Cursillo để giúp đỡ những kẻ khác duy trì Chúa Kitô trong tâm hồn họ.

Sự Khích Động hay Dậy Men Tinh Thần Kitô giáo trong các Môi Trường

PT Cursillo, làm theo tâm ý của Giáo Hội, luôn luôn nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân là yếu tố chính trong tiến trình dậy men. Mặc dầu chúng ta là những người cố công hoạt động cho cộng đồng và việc truyền giáo, nhưng luôn luôn chính các cá nhân sẽ là những người thực hiện công việc này, đặc biệt những cá nhân đang tích cực hoạt động và đang lãnh đạo kẻ khác.

Giáo Hội lúc nào cũng là men trong thế giới này; đó là sứ vụ của Giáo Hội và là lý do của sự hiện diện các phép bí tích trong thế giới ấy. Là giáo dân, chúng ta phải thông phần và chia sẻ trách nhiệm trong sứ vụ và sự hiện diện này.

“Ngày nay, người tín hữu giáo dân nhờ tham gia vào chức vụ rao giảng của Chúa Kitô, nên được dấn thân đầy đủ vào công việc này của Giáo Hội. Đặc biệt, họ có trách nhiệm phải chứng tỏ chỉ có Đức Tin Kitô Giáo mới có câu trả lời hoàn toàn hợp lý cho các vấn nạn và niềm hy vọng mà chính đời sống đặt ra cho mỗi người và xã hội. Điều

này có thể thực hiện được nếu người tín hữu giáo dân biết làm thế nào thắng vượt trong chính mình tình trạng chia rẽ giữa Phúc Âm với đời sống, và một lần nữa trong các sinh hoạt hằng ngày trong gia đình, sở làm và xã hội, họ có thể chọn một phương pháp hội nhập vào đời sống mà chỉ có nguồn cảm hứng và sức mạnh của Phúc Âm mới có thể thực hiện được một cách trọn vẹn” (Người Tín Hữu Giáo Dân – Christifideles Laici, #34).

“Công việc truyền giáo không phải là việc của một cá nhân hay một hành động đơn độc; đây là công việc của cả Hội Thánh” (EN. #60).

“Trên hết, Tin Mừng phải được loan truyền bằng chứng nhân. Hãy lấy thí dụ một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu, đang sống trong chính cộng đồng của họ, chứng tỏ họ có khả năng thấu hiểu và chấp nhận, chia sẻ đời sống và vận mệnh với những người khác, tỏ tình liên đới với nỗ lực của mọi người cho bất kỳ điều gì cao quý và tốt lành. Ngoài ra, chúng ta hãy tin rằng họ tỏa ra đức tin của họ vào những giá trị vượt lên trên những giá trị hiện thời một cách đơn sơ và thản nhiên hoàn toàn, và họ tỏ lòng tin tưởng vào những gì họ không thấy và không ai dám tưởng tượng nỗi. Qua chứng từ không bằng lời nói này, các Kitô hữu ấy khơi dậy lên nhiều nghi vấn không cưỡng lại được trong lòng những kẻ được trông thấy các Kitô hữu ấy sống như thế nào: Tại sao họ như thế nhỉ? Tại sao họ sống cách này? Cái gì hay người nào truyền cảm hứng hay thôi thúc họ?
Tại sao họ lọt vào trí chúng ta? Một chứng nhân như thế đã là một sự loan truyền Tin Mừng một cách âm thầm và là một cách rất hữu hiệu và có tác động mạnh. Đây là một hành vi truyền giáo ban đầu của chúng ta”
(EN, #21).

Truyền giáo là một tiến trình dẫn đến việc dậy men, nhưng không vì thế mà nó giới hạn sự liên hệ riêng tư giữa con người với nhau, nhưng phải tiến hành trong những chiều kích rộng lớn hơn của đời sống và trong các hoàn cảnh cùng môi trường mà trong đó những người ấy sinh sống và làm việc.

Nhắc đến những nhu cầu của nhân loại, các sáng lập viên có thể nói một cách rõ ràng rằng, “Để được hữu hiệu, mỗi giải pháp tông đồ đều phải xét đến đời sống con người cần phải thanh tẩy một lần nữa ... chính vì thế, chúng ta không những cần một giải pháp từng phần và có tính chất chủ nghĩa cá nhân, nhưng cũng cần một sự biến đổi của các môi trường bao gồm mọi người và mọi sự. Toàn thế giới phải được hồi phục từ nền tảng của nó. Phải được cải đổi từ trạng thái man rợ thành nhân bản và tiến tới siêu phàm” (The How and the Why).

Cursillo là một phong trào hoạt động nhằm xây dựng Giáo Hội trong thế giới ngày nay, nhờ sự hiện diện của đội ngũ giáo dân truyền giáo ngay trong các môi trường của mình. PT Cursillo được hình thành dựa vào nguyên tắc đặt nền tảng trên Kitô giáo mà sự thánh thiện từ đời sống của con người đạo đức và cộng đồng Kitô hữu tràn ra trên những người và những trạng huống được tiếp xúc. Như thế sự đột phá chính của PT Cursillo là nhắm hình thành những nhóm giáo dân nóng lòng muốn nên thánh và muốn làm tông đồ hầu tiến trình này có thể khởi sự và bấy giờ việc Truyền giáo sẽ được tiến hành giống như men làm dậy bột.

Trong khi chúng ta là một Phong Trào đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc hoán cải cá nhân, nếu đem so sánh thì kết quả của những sự hoán cải này chưa đạt được ngang với mức độ về mặt dậy men các cơ cấu xã hội. Trách nhiệm một phần là do loại chứng từ của những người trong PT dành cho những kẻ mới được hoán cải. Nếu loại chứng từ được duy trì ở mức độ hoán cải cá nhân mà không có chứng từ về sự hiệu quả của cộng đồng Kitô hữu, thì như vậy đang có thiếu sót gì đây. “ Người vừa được phúc âm hóa rồi ra đi phúc âm hoá kẻ khác. Ở đây sự thật được trắc nghiệm, tiêu chuẩn truyền giáo: thật khó mà hình dung một người lãnh nhận Lời Chúa và hiến mình cho Nước Trời mà không trở nên một chứng nhân cho Lời Chúa và lần lượt loan truyền Lời Chúa” (EN, # 24).

Hàng triệu người, không thể kể hết, có thể xác nhận sự hữu hiệu của kinh nghiệm của họ về Khóa Cursillo hầu chứng minh sự hiện diện của PT là một sức mạnh tạo sự biến đổi. Nhưng vẫn còn cần cái gì khác hơn thế nữa kia. Như đã nói trước đây, sự hoán cải phải được tiếp diễn không ngừng, và phải là một tiến trình liên tục nếu đó là một sức mạnh dậy men.

Chúng ta cần nhắc nhớ chính mình rằng, tuy phương pháp kiên trì của Cursillo, đó là Hội Nhóm và Ultreya, là thiết yếu cho PT Cursillo, nhưng tự chúng không là cùng đích. Hai phương pháp này phải được các Cursillistas sử dụng như là phương tiện giúp họ nên thánh và trở thành những người truyền giáo trong thế giới ngày nay. Hội Nhóm và Ultreya là tiến trình đào luyện và kiên trì để người Cursillistas sử dụng trong khi làm dậy men các môi trường của họ.