Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston – Ngành Việt Nam
______________________________________________________________

BẢN TIN THƯ THÁNG 1 NĂM 2012

Trong buổi họp ngày 4/1/2012, Ban Điều Hành Phong Trào đã có các quyết định sau đây:

  1. Niên Liễm của các cursillistas sẽ được phân chia 70% cho Liên Nhóm và 30% cho Ban Điều Hành Phong Trào.
  2. Yểm trợ việc tổ chức Bữa Tiệc Agapê do Liên nhóm Giuse thực hiện vào ngày 24/3/2012. Mục đích là (1) sống tinh thần yêu thương “một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm tay anh chị em” của phong trào, (2) chuẩn bị tinh thần sống Mùa Chay Thánh và đón mừng Lễ Phục Sinh, và (3) chia sẻ tình bác ái với người nghèo khó.

Ngoài ra, Ban Điều Hành Phong Trào đã liên lạc với Ban Điều Hành Phong Trào Cursillo Trung Ương tại Hoa Kỳ, và Ban Điều Hành Miền 1 là Miền Đông Bắc Hoa Kỳ.

  1. Đã đóng niên liễm $400 cho BĐH Trung Ương niên khóa 2011-2012
  2. Cử đại diên tham dự buổi họp với Ban Điều Hành Miền 1 là Miền Đông Bắc Hoa Kỳ vào ngày 4/2/2012 để tổ chức Spring Encounter vào cuối tháng 4/2012.