Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
Ban Điều Hành Liên Nhóm Augustino
 • Liên Nhóm Trưởng:
  Agnes Moore Cao Ngọc Ảnh
 • Liên Nhóm Phó:
  Phaolô Nguyễn Đình Thắng
 • Thư Ký:
  Maria Ngô Kim Chi
 • Thủ Quỹ:
  Maria Bùi Trần Loan

 • Ủy Viên Khối Hậu:
  Giacôbê Nguyễn Long Quân
  Dominicô Đoàn Thanh Bình
  Anna Vũ Thị Cậy
  Phaolô Nguyễn Đình Thắng

 • Ủy Viên Khối Tiền:
  Giuse Trần Vinh
  Agnes Moore Cao Ngọc Ảnh
  Maria Trần Thị Thơm
  Anna Đinh Thị Hạnh

 • Ủy Viên Khối 3 Ngày:
  Giuse Nguyễn Văn Long
  Maria Nguyễn Thị Châu
  Teresa Nguyễn Thị Minh
  Maria Phan Hương Lynn

 • Ban Ẩm Thực:
  Maria Nguyễn Thị Chanh
  Agnes Lê Thị Bông
  Maria Nguyễn Kim
  Carolo Phạm Minh Nghĩa
  Carolo Phạm Minh

 

 • Ban Phụng Vụ:
  Giuse Ngô Chí Dũng
  Maria Madalena Trần Thị Thu Cúc

 • Ban Khánh Tiết:
  Maria Nguyễn Thị Đông
  Maria Nguyễn Thị Châu

 • Sinh Hoạt Nhóm Augustine
 • Thời Gian:
  Thứ Bảy tuần thứ nhất mỗi tháng
  5:15 PM - 6:30 PM
 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Nhà thờ Giáo Xứ Andre Phú Yên
  71 Warner st, Medford, MA 02155


Đại Ultreya - Ngày 10/10/2015
Đại Ultreya - Ngày 28/02/2021


augustine

Coi hình ảnh Đại Ultreya