Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
Lịch Trình Sinh Hoạt

lich trinh sinh hoat 
Sinh Hoạt PT Cursillo Boston-Nghành Tiếng Việt

 

SINH HOẠT NĂM 2021     
Sinh Hoạt  Thời Gian  Địa Điểm   Trách Nhiệm
1
Họp BĐH 14/01/2021  ZOOM BĐH/PT
2
Đại Ultreya    28/2/2021    ZOOM LN Augustino/K. Hậu
3
Họp BĐH 18/3/2018 ZOOM  BĐH/PT
4
Tĩnh Tâm Mùa Chay 27/3/2021   ZOOM BĐH/PT
5
Họp BĐH 13/5/2021 ZOOM  BĐH/PT
6
Đại Ultreya 19/6/2021  ZOOM LN Bernadett/K. Hậu
7
Họp BĐH 15/7/2021  ZOOM BĐH/PT
8
Đại Ultreya 14/8/2018 ZOOM LN Giuse/K. Hậu
9
Họp BĐH  16/9/2021 ZOOM Họp BĐH
10 Lễ giỗ các LH Cursillistas 20/11/2021 ZOOM (Nt Saint Clement?) LN Augustino
11 Đại Ultreya & tiệc Agape 19/12/2021 ZOOM (Nt Bernadette?)  LN Bernadett/K. Hậu
12 Họp BĐH 16/01/2022 ZOOM BĐH/PT
Thời gian và địa điểm có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh của dịch bệnh, sẽ được thông báo nếu có sự cần thiết.

Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo
✓ Thời gian: Thứ Tư tuần thứ bốn trong tháng, từ 7 giờ đến 9 giờ tối
✓ Địa điểm: Phòng hội Cộng đoàn Mẹ Lavang, St. Ambrose Parish, 240 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Ultreya Liên Nhóm Thánh Augustinô – Vùng Bắc Boston
✓ Thời gian: Chúa Nhật thứ hai trong tháng, từ 4:30 giờ đến 6 giờ tối
✓ Địa điểm: Basement nhà xứ, Sacred Hearts Parish, 297 Main st. Malden, MA 02148

Ultreya Liên Nhóm Thánh Giuse – Vùng Boston
✓ Thời gian: Thứ Bẩy thứ hai trong tháng, từ 2:00 giờ đến 4:00 giờ chiều
✓ Địa điểm: Phòng hội Cộng đoàn Mẹ Lavang, St. Ambrose Parish, 240 Adams Street, Dorchester, MA 02122

Ultreya Liên Nhóm Thánh Bernadette – Vùng South Shore
✓ Thời gian: Chúa Nhật thứ ba trong tháng, từ 3:00 giờ đến5:00 giờ chiều
✓ Địa điểm: Phòng hội St. Bernadette Parish, 1027 North Main Street, Randolph, MA 02368

REGION I SPRING ENCOUNTER – ĐẠI HỘI CURSILLO MÙA XUÂN VÙNG I
✓ Thời gian: Ngày 27 đến 29 tháng 4 năm 2018
✓ Địa điểm: St. Thomas Seminary, Bloomfield, Connecticut
✧ Xin dùng mẫu ghi danh tham dự (click here)

29nd NATIONAL CURSILLO ENCOUNTER – ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC LẦN THỨ 29
✓ Thời gian: Thứ Năm – Chúa Nhật, 18 đến 21 tháng 8 năm 2019
✓ Địa điểm: Đại Học Scranton ở thành phố Scranton, PA
✧ Xin liên lạc Ban Điều Hành Phong Trào để ghi danh tham dự trước ngày 6/15/2019.  Tất cả Cursillistas được mời tham dự và mời thêm một người bạn (xem chi tiết)

HỘI CURSILLO TOÀN THẾ GIỚI LẦN THỨ VII
✓ Thời gian: 20 đến 24 tháng 11 năm 2013
✓ Địa điểm: St. Leo College, University of Queensland, Brisbane, Queensland, Úc Châu
✧ Chúng ta hãy cầu nguyện và thực hiện Palanca cho sự thành công của Đại Hội này.