Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
Văn Phòng Điều Hành

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston Ngành Việt Nam
THÀNH PHẦN VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Nhiệm kỳ 12/2021 – 12/2024

LM Giuse Nguyễn Tuấn Linh
 
Linh hướng
LM Tôma Nguyễn Hoàng Duy
 
Linh hướng
LM Giuse Nguyễn Văn Điểm
 
Linh hướng
Thầy Sáu Giuse Nguyễn Văn Vương
 
Linh hướng

Maria Nguyễn Mai Trâm
 
Trưởng Ban Điều Hành
Têrêsa Trương Hồng Diễm
 
Thư Ký
Maria Trần Thị Minh Thu
 
Thủ Quỹ
Phao-lô Nguyễn Tiến Hùng
 
Trưởng Trường Lãnh Đạo
Theresa Lê Thị Huệ
 
Trưởng Khối Tiền
Maria Đinh Thị Quế
 
Trưởng Khối Ba Ngày
Têrêsa Huỳnh Thị Ánh Loan
 
Trưởng Khối Hậu
Agnes Cao Ngọc Ảnh
 
Trưởng Liên Nhóm Thánh Augustinô
Stephano Trần Công Luận
 
Trưởng Liên Nhóm Thánh Bernadette
Rosa Võ Mỹ Hạnh
 
Trưởng Liên Nhóm Thánh Giuse

Giuse Trần Quốc Ân
Gioan Baotixita Lại Tư Mỹ

 
Ban Biên Tập Bản Tin Lên Đường
Đôninicô Đoàn Thanh Bình
 
Phụ trách website

LM Phaxicô Xaviê Trần Văn Quảng
 
Cựu Linh hướng
LM Giuse Nguyễn Chính
 
Cựu Linh hướng
LM Mark Đoàn Quang Báu, CMC
 
Cựu Linh hướng, RIP
LM Joseph Đặng Xuân Oánh, SVD
 
Cựu Linh hướng
LM Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ
 
Cựu Linh hướng
LM Antôn Vũ Kim Quyền, SJ
 
Cựu Linh hướng
LM Đaminh Nguyễn Văn Tính
 
Cựu Linh hướng

KHÓA CDC 1 BOSTON: TỪ NGÀY 9 ĐẾN 12/ 5/ 2013 TẠI  LA SALETTE

Phong Trào Cursillo Galveston-Houston tĩnh Tâm Mùa Vọng 2/12/2020