Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013

Ultreya

Chuẩn Bị Tĩnh Tâm Cho Khóa 3 Ngày - Cha Võ Trần Gia Định

Đại Hội Cursillo Miền Đông Bắc tại La Saletts ngày 25/7/2015

T. Tâm Mùa Chay P1

T. Tâm Mùa Chay P2

T. Tâm Mùa Chay P3

HÌNH ẢNH TĨNH TÂM MÙA CHAY NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2019

Hội Nhóm Của Các Nhóm Thân Hữu

Hậu Cursillo nhằm giúp đỡ nuôi dưỡng dễ dàng ba cuộc gặo gỡ thiết yếu vốn đã được thực hiện trong Khóa Cursillo để nhờ đó mà tình bạn chân thật được triển nở (Đọc toàn bài)