Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013

Sinh Hoạt Liên Nhóm St. Bernadette
 • Thời Gian:
  Chúa Nhật tuần thứ ba mỗi tháng
  2:00 PM - 4:00 PM
 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Nhà nguyện Giáo xứ St. Bernadette
  1026 North Main Street
  Randolph, MA 02368

 • Liên Nhóm Trưởng:
  Tephano Trần Công Luận
Ban Chấp Hành Liên Nhóm Bernadette
Nhiệm kỳ: 12/2018 – 12/2020

Linh Hướng LM Toma Nguyễn Hoàng Duy
Liên Nhóm Trưởng Tephano Trần công Luận
Thư Ký Đaminh Nguyễn Chí Thiện
Thủ Quỹ Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh
Trưởng Khối Hậu M. Goretti Trần Thủy Tiên
Trưởng Khối Tiền Teresa Lê Thị Huệ
Trưởng Khối Ba Ngày Đaminh Nguyễn Chí Thiện
Trưởng Nhóm Teresa Giuse Nguyễn Văn Sơn
Trưởng Nhóm Emmanuel Phụng Tôma Vũ Thanh Minh
Trưởng Nhóm Ane Thành Maria Trần Thị Minh Thu

LỄ CẦU NGUYỆN CHO CURSILLISTAS ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ THỜ SAINT BERNADETTE, RANDOLPH, NGÀY 3/11/2018