Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
Kỷ Niệm 20 Năm

Tác Giả

Bấm số trang để coi
  Thư Ngỏ   Giuse Lê Đình Phan 5
  Lá Thư Ban Biên Tập   Ban Biên Tập Đặc San 7
  Tâm Tình Của Cha Linh Hướng:                        Mỗi   Người To Lớn Mỗi Chỗ   Francis Xavier Trần Văn   Quảng 9
  Hai Mươi Năm Với Phong Trào Cursillo   Đaminh Lê Đăng Ân 13
  Anh Em Rất Cần Có Nhau   Đaminh Đoàn 20
  Tình Bạn Trong Phong Trào Cursillo   Moore Cao Ngọc Ảnh 25
  Những Ngày Xưa Thân Ái   Gioan B. Lại Tư Mỹ 36
  Đời Sống Là Một Trò Chơi Xếp Hình   Peter Trần Ngọc Ánh 44
  Những Kho Tàng Ẩn Dấu   Elizabeth Nguyễn Thị Sách 47
  Gặp Ngài Giữa Dòng Đời   Nguyễn Thị Thanh 49
  Tình Yêu Ngài Mãi Luôn Dành Cho Con   Vũ Cẩm Vân 52
  Ôi! Huyền Nhiệm Tình Yêu   CC-DD-QQ 55
  Phong Trào Cursillo - Một Ước Mơ và Cố   Gắng   Nên   Thánh   Võ Trần Gia Định A.A. 60
  Hành Trình Đi Tìm Hiểu Chúa   Maria Vũ Thị Tri 63
  Viết Lại Chữ Yêu   Phê-rô Lý Bửu Lộc 66
  Niềm Vui Chia Sẻ   Đaminh Đoàn 67
  Cầu Nguyện Cho Các Cursillistas Đã Qua   Đời   Peter Trần Ngọc Ánh 71
  Những Tấm Lòng Vàng   Giuse Trần Quốc Ân 74
  Kế Hoạch Chuyển Giao   Peter Trần Ngọc Ánh 79
  Cùng Thầy Ra Khơi   Giuse Thiên Văn Nguyễn 85
  Hai Mươi Năm Một Chặng Đường   J.B.Trần Việt Long 86
  Phản Phúc - Thơ   Lawrence Nguyễn Hùng   Cường 87
  Tình Chúa - Thơ   Lawrence Nguyễn Hùng   Cường 87
  Chung Tay Nối Lại Nhịp Cầu   Cao Nguyên/Boston 88
  Người Công Giáo Thờ Ảnh Tượng?   Lawrence Nguyễn Hùng   Cường 93
  Sự Tha Thứ Đến Từ Thiên Chúa   Mài Mực 95
  Cảm Hứng "Tuyết" - Thơ   Lawrence Nguyễn Hùng   Cường 99
  Qua Những Mùa Hè - Thơ   Giuse Thiên Văn Nguyễn 100
  Thoáng Như - Thơ   Phê-rô Lý Bửu Lộc 100
  Chia Sẻ Cảm Nghiệm - Mối Tương Quan Của Người   Cursillista Với Thầy Chí Thánh   J.B.Trần Việt Long 101
  Tấm Lòng Con Đây   Thiên Nga 104
  Hiệp Nhất   Theresa Nguyễn Bạch Yến 107
  Tâm Tình Trợ Tá Sau Khóa 3N   Nguyễn Kiều Hạnh 109
  Món Quà Cho Tâm Hồn   Micae Nguyễn Trọng Hiệp 113
  Trở Về   Nhạc và lời: Quang Sơn 115
  Vài Nét Về Quá Trình Hình Thành Ngành  Tiếng Việt   Sơ - Lược Phong Trào Cursillo   Peter Trần Ngọc Ánh 116
  Liên Nhóm Augustino   Nguyễn Long Quân 126
  Phong Trào Cursillo Springfield   LN Thánh Tâm 131
  Liên Nhóm Giuse   Nguyễn Bạch Hường 134
  Liên Nhóm Bernadette   Lê Ngọc Lan 138
  Phong Trào Cursillo New York   M.T.Christine Vũ 142
  Phong Trào Cursillo Bridgeport   Nguyễn Hùng Cường 145
  Danh Sách Khóa Sinh Các Khóa Cursillo   Peter Trần Ngọc Ánh 148

 

Tools services webmasters counters generators scripts tutorials free