Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
HÌNH ẢNH ĐẠI ULTREYA NGÀY 17-7-2022

Chị Maria Nguyễn Thị Mão chia sẻ chứng nhân

 

 

Chị Theresa Huỳnh Ánh Loan phản hồi

 

Cha Linh Hướng Thoma Nguyễn Hoàng Duy đúc kết

web counter