Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
HÌNH ẢNH ĐẠI ULTREYA NGÀY 15-5-2022

 

Giới thiệu Ban Điều Hành mới

 

Chị Huỳnh Ánh Loan chia sẻ chứng nhân

 

Anh Đỗ Kim chia sẻ chứng nhân

 

Những ý kiến phản hồi

 

Thầy Sáu Nguyễn Văn Vương đúc kết

Cha Võ Trần Gia Định nêu lên những điều mới mẻ và tốt đẹp của buổi Ultreya

web counter