Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
PHÂN ƯU

Kính thưa:

* Quý Cha Linh Hướng Miền I và Quý Cha Linh Hướng các Phong Trào trong Miền I, Quý Thầy Sáu.

*Quý Anh Chị Chủ Tịch các Phong Trào, Các Anh Chị Liên Nhóm Trưởng và toàn thể Cursillistas trong Miền I.

Gia đình chúng con được hồng phúc đón nhận những ân tình thương mến mà Quý Cha, quý Thầy Sáu cùng toàn thể Quý Anh Chị đã đành cho chúng con và cách riêng cho Linh hồn Laurensô. Xin Thầy Chí Thánh ban muôn ơn lành đến quý Cha, quý Thầy Sáu và toàn thể quý Cursillistas.

Chân thành cảm tạ
Đại diện gia đình
Giacôbê Nguyễn Long Quân

(Thánh lễ phát tang và an táng online)

Kính thưa quý cha linh hướng và quý anh chị Cursillistas,
Chúng con vừa nhận được tin :
ANH CURSILLISTA MATTHEW PHAN QUANG SƠN
là Phu Quân của chị Cursillista Phạm Thị Hồng, thuộc Liên Nhóm Augustinô, Boston.

vừa về Nhà Cha,
vào Sáng Chủ Nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021
 tại Boston, Hoa Kỳ

Xin quý anh chị em cursillistas thông báo cho các anh chị em Cursillistas trong PT 
hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Matthew Phan Quang Sơn.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Cộng đồng Cursillo cùng hiệp lời cầu nguyện xin Chúa đưa Linh Hồn Matthew về hưởng phúc Thiên Đàng
Thành kính phân ưu cùng chị Cursillista Phạm Thị Hồng, các cháu tang quyến 
Xin Chúa ban cho chị và Đại Gia Đình được nhiều Ân Sủng và Nghị Lực
để vượt qua được giai đoạn thật khó khăn và thử thách này. 

Thay mặt Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston, Ngành Việt Nam,

Maria Nguyễn Mai Trâm


PHÂN ƯU
PHÂN ƯU
PHÂN ƯU
web counter